Kategorie

Hlavní stránka

Kontakty

Kancelář Infoservisu


Tel CZ: +420 596 621 921

Tel PL: +48 33 852 1555

GSM CZ: +420 602 769 179

GSM PL: +48 698 142 690

Mail: dispecink@cespol.cz

Chat: opolsku.info/chat

Copyright

Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce.
ˆ Cespol Sp. z o.o.

Informace
Škodí polská technická sůl zdraví obyvatel ?
03.04.2012, 15:37:00
Mail Poslat článek
Opinion Přidat názor
Print Tisk článku
Rate Ohodnotit článek
Rójová Zdeňka - ZR
7.2 Vzájemný obchod
Hodnocení článku: 3
Počet zhlédnutí ( 9929 )

Odpověd´můžete nalézt sami ve stanovisku hlavního hygienika PL.

Na základě častých dotazů a žádostí o udělení veřejné informace týkající se výsledků kontrol státní hygienické inspekce v oblasti použití technické soli jako soli potravinářské, vydal v souladu se svými kompetencemi k této problematice oznámení hlavní hygienik PL.
Na základě analýz provedených nezávislými vědeckými pracovištěmi a experty pro analýzy rizik bylo potvrzeno, že není možné, aby konzumace potravinářských výrobků , do kterých potravinářský průmysl použil technickou sůl ,způsobila spotřebitelům zdravotní rizika.
V souladu s informacemi zveřejněnými na internetových stránkách prokuratury v Poznani , znalci odpověděli na otázky týkající se obsahu dioxinů a těžkých kovů ve vzorcích soli ,zadržených v průběhu řízení .Bylo potvrzeno, že koncentrace kongenerů dioxinů (PCDD), furanů (PCDF) a dioxinu podobných polychlorovaných bifenilů (PCB) byla od 0,3 do 0,53 pg. Jak v tuzemských tak v unijních předpisech není stanoven limit obsahu těchto prvků v potravinářské soli.
Jednak v souladu s posouzením rizika koncentrace stanovené experty nestanoví ohrožení zdraví obyvatel ani při dlouhodobém vystavení účinku těchto látek. Neboť obsah soli v potravinářských produktech je v řádu několika procent.
Ve zkoumaných vzorcích byl zjištěn obsah olova, kadmia, rtuti a arsénu v množství, nepřekračujícím limity stanovené pro obsah těchto prvků spojený s bezpečností potravin.
Stejně jako v případě dioxinů tak i v případě těžkých kovů nestanoví tuzemské ani unijní předpisy jejich obsah v potravinářské soli. Se zohledněním obsahu zkoumaných prvků v technické soli a množství soli zkonzumované spotřebitelem ,denní příjem těžkých kovů bude zanedbatelný na úrovni zlomku procenta a nestanoví bezprostřední zdravotní riziko pro člověka.
I když produkty s obsahem technické soli neohrožují zdraví spotřebitele, i tak hlavní hygienik PL upozorňuje, že došlo k porušení právních předpisů uvedením zfalšovaného výrobku na trh neb technická sůl není potravinou.
Státní hygienická inspekce provádí identifikaci potravin, uvedených na trh , pro jejichž výrobu byla použita posypová sůl a vydává nařízení o zajištění těchto výrobních šarží. A to jak soli, tak výrobků z ní vyrobených. A vydává rozhodnutí o stažení těchto výrobků z trhu.
Do dne 26.3.2012 orgány státní inspekce provedly 15 235 kontrol a zajistily 559 111,15 kg soli.
Kromě toho zajistily 259 876,26 kg potravinářských výrobků například solenou cibuli v sudech, kyselé zelí, konzervované okurky, pečivo, konzervovanou červenou řepu ,koření apod.
Z prodeje bylo staženo 25 593,95 kg soli a 1930,63 kg potravinářských výrobků. Na rozbory bylo předáno 699 vzorků.
Na základě provedeného postupu a výsledků vykonaných zkoušek bylo opětovně vpuštěno na trh 85 279,59 kg soli a potravin, kde šlo o sůl potravinářskou a výrobky z ní vyrobené.
Tolik oznámení hlavního hygienika PL.
Nepřísluší nám soudit, zda polské potraviny jsou kvalitní a splňují požadavky na bezpečnost potravin. Za naší více než dvacetiletou praxi, jejíž součástí je i prodej potravinářských výrobků polského původu na českém a slovenském trhu, můžeme pouze konstatovat, že nemáme žádnou negativní zkušenost. Vzhledem k tomu, že část výrobků je dodávána ve formě privátních značek odběratelů, jsou tyto produkty často předmětem kvalitativních analýz. Doposud vždy s pozitivními výsledky , pokud jde o jejich kvalitu a soulad s příslušnými předpisy.
PDF
Export do PDF
Print
Tisk článku
Mail
Poslat článek
Opinion
Přidat názor
1 2 3 4 5
Počet hlasů: 6679, aktualní průměr: 3
Komentáře:
Komentáře jsou povoleny pouze pro registrované uživatele.
Počet názorů 0
Reakce čtenářů

Související články:

Stojí za přečtení

Průzkum polského trhu

Zkraťte čas potřebný k zavedení Vašeho výrobku či služby na polský trh a snižte náklady s tím spojené.
Průzkum polského trhu..


Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Největší zájem naši klienti projevili o pomoc při vyhledání zahraničního obchodního partnera.
Pokud je tato problematika aktuální i v případě Vaší společnosti, zde uvádíme potřebné informace.


Řešení pohledávek v Polsku

Máte pohledávky v Polsku a nevíte, jak je od neplatičů vymoci!?
Pomůžeme Vám!
Pohledávky v Polsku..


Reklama

Napište nám
Od

Popis

Text

Viz také:

oSlowacji.info
oPolsku.info
oCzechach.info
C-bs.eu
Cespolgroup.com
Dobrarada.biz