Kontakty

Kancelář Infoservisu


Tel CZ: +420 596 621 921

Tel PL: +48 33 852 1555

GSM CZ: +420 602 769 179

GSM PL: +48 698 142 690

Mail: dispecink@cespol.cz

Chat: opolsku.info/chat

Copyright

Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce.
ˆ Cespol Sp. z o.o.

Informace
Nabídka inzerce v polských periodikách
Zaslavská Renata - RZ | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 2,4 | Počet zhlédnutí ( 15420 )
Potřebujete zveřejnit inzerát v Polsku ?

Poskytneme vám komplexní služby!
Více ....
Dotazník v pořádku odeslán!
Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 8692 )
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.
Dotazník pro zájemce o vyhledání partnera
Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 18033 )
Hledáte Partnery v Polsku?
Více ....
Vyhledání zahraničního obchodního partnera
Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 1,6 | Počet zhlédnutí ( 67555 )
Najít dobrého partnera pro realizaci podnikatelského záměru je krokem velmi významným a nelehkým i v domácích podmínkách.
Význam tohoto kroku v zahraničí je pochopitelně ještě vyšší.

Nabízíme Vám proto pomoc při výběru partnera, která je opřena o dlouholetou praktickou zkušenost z tržního prostředí Vašeho zájmu.
Více ....
Vyhledání obchodního partnera - Doporučený postup
Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 18239 )
Používané formy vyhledávání obchodního partnera
1. Inzerce prostřednictvím Internetu.
2. Inzerce v tisku.
3. Zveřejnění prostřednictvím informačních systémů komory.
4. Directmarketing.
5. Telemarketing.
6. Prezentační akce.
7. Osobní jednání

Projekt vyhledání obchodního partnera dělíme do etap. Po dokončení I etapy lze upravit rozsah, ceny i termíny navazujících etap. Níže uvádíme návrh projektu, který lze upravit dle individuálních potřeb a požadavků klienta.

I.etapa
1. Zpracování adresářů: velkoobchodů prodávajících …………, obchodních firem zabývajících se prodejem ………., obchodních řetězců prodávajících ………….atd.Cílová skupina firem je navržena na základě individuálních potřeb klienta a specifikace požadavků na obchodního partnera.

2. Realizace telemarketingu za účelem upřesnění a aktualizace informací z "databází! tzn. získání informací pro "osobní oslovení" kompetentních osob a dalších dostupných informací o firmě (výroční zpráva, www, reference atd.) . Položení anketních otázek, získání odpovědí a jejich vyhodnocení.

3. Inzerce s cílem získání přímých zájemců o tuto činnost.

4. V případě, že to vyžaduje charakter výrobku či služby: Zmapování situace v sítích obchodních řetězců prodávajících ………. z pohledu konkurence, cen a dodavatelských podmínek.

5. Zmapování situace v ostatních možných distribučních kanálech.

II.etapa
1. Zpracování "balíčku informací" tzn. oslovujících dopisů, nabídky možností a forem spolupráce, informačních a propagačních materiálů potřebných pro představení nabízených výrobků v jazyce polském (s využitím obsahu a grafiky českých verzí). –Vytvoření vhodné formy „pobídky“ pro zpracování a odeslání reakcí. Rozeslání „balíčků“.

2. Uskutečnění osobního jednání s kompetentní osobou z branže za účelem získání potřebných informací zejména o objektivních podmínkách trhu ve sledované oblasti.

3. Uskutečnit osobní jednání u stávajícího distributora (v roli potenciálního kupujícího) s cílem získání informací o dosavadních poznatcích z praktického prodeje.

4. Vyhodnocení získaných poznatků a zpracování návrhu dalšího postupu.

5. Konzultace a dotvoření plánu postupu s kompetentním zástupcem výrobce.

III.etapa

Předpokládané body dalšího postupu:

1. Oslovení vytypovaných firem s cílem nabídnutí účasti ve výběrovém řízení na „pozici importéra“ s jasně vymezenou představou o nabídce požadovaných „služeb“ a smluvní provázaností strategie a taktiky prodeje na výrobce.

2. Realizace výběrového řízení na pozici prodejce do nadnárodních sítí obchodních řetězců.

3. Zpracování projektu prezentačně-kontraktačních dnů a harmonogramu jejich realizace, konzultace s klientem.

4. Organizační příprava prezentačně-kontraktačních dnů, včetně zabezpečení účasti VIP.

5. Zpracování mapy logistiky prodeje, provedení výběru obchodních partnerů, zpracování informačních materiálů pro vybrané potenciální partnery s pozvánkou na prezentačně-kontraktační den.

6. Zabezpečení „lustrace“ vybraných obchodních partnerů.

7. Provedení výběru z nabídek na pozici importéra, dohodnutí osobního jednání kompetentních osob za účelem podepsání smlouvy o obchodní spolupráci.

8. Zpracování příslušných obsahových materiálů na p/k dny se zaměřením na dosažení minimálně podpisu smluv o budoucí smlouvě s klauzulí mlčenlivosti a zamezení vnitřní konkurence. Zpracování návrhu smlouvy o obchodní spolupráci pro "importéra".

9. Sjednat a uzavřít smluvní vztah s prodejcem do nadnárodních sítí.

10. V návaznosti na uzavření veškerých smluvních závazků, zorganizovat a realizovat „inspekční cestu“ po sídlech a příslušných provozovnách smluvních partnerů.

11. Vypracovat plán podpory prodeje s dílčími projekty v oblasti marketingu a reklamy.

12. Shrnout a aktualizovat marketingové poznatky o ceně, připravit finální obchodní podmínky, předat k dispozici partnerům a zahájit dodávky na polský trh.

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE

Vyplněním dotazníku on-line získáváte možnost zdarma umístit profil Vaší společnosti do databáze firem na informačně-obchodním portále oczechach.info, který je určen polským podnikatelským subjektům zajímajícím se o český trh.
Stojí za přečtení

Průzkum polského trhu

Zkraťte čas potřebný k zavedení Vašeho výrobku či služby na polský trh a snižte náklady s tím spojené.
Průzkum polského trhu..


Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Největší zájem naši klienti projevili o pomoc při vyhledání zahraničního obchodního partnera.
Pokud je tato problematika aktuální i v případě Vaší společnosti, zde uvádíme potřebné informace.


Řešení pohledávek v Polsku

Máte pohledávky v Polsku a nevíte, jak je od neplatičů vymoci!?
Pomůžeme Vám!
Pohledávky v Polsku..


Reklama

Napište nám
Od

Popis

Text

Viz také:

oSlowacji.info
oPolsku.info
oCzechach.info
C-bs.eu
Cespolgroup.com
Dobrarada.biz