Kontakty

Kancelář Infoservisu


Tel CZ: +420 596 621 921

Tel PL: +48 33 852 1555

GSM CZ: +420 602 769 179

GSM PL: +48 698 142 690

Mail: dispecink@cespol.cz

Chat: opolsku.info/chat

Copyright

Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce.
ˆ Cespol Sp. z o.o.

Informace
Napsali o našich službách v Polsku
Rójová Zdeňka - ZR | Z naší praxe | Hodnocení článku: 2,1 | Počet zhlédnutí ( 14392 )
Generální ředitel společnosti Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o. hodnotí naši desetiletou spolupráci
Více ....
Mimořádná nabídka prezentace pro malé a střední firmy v nejprodávanějším českém periodiku
| 6.4 Reklama a komunikace | Hodnocení článku: 2,6 | Počet zhlédnutí ( 13545 )
Potřebujete se zviditelnit na českém trhu? Nabízíme Vám velmi účinnou a cenově příznivou formu prezentace !
Více ....
Nabídka inzerce v polských periodikách
Zaslavská Renata - RZ | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 2,4 | Počet zhlédnutí ( 15703 )
Potřebujete zveřejnit inzerát v Polsku ?

Poskytneme vám komplexní služby!
Více ....
Průzkum polského trhu
Rójová Zdeňka - ZR | 6.2 Průzkum trhu | Hodnocení článku: 0,8 | Počet zhlédnutí ( 106872 )
Pokud máte zájem:
 • zkrátit čas potřebný k zavedení Vašeho výrobku či služby na polský trh
 • a snížit náklady s tím spojené

  Zajistěte si před realizací prvních kroků informace z trhu!
 • Více ....
  Průzkum trhu - dotazník
  Rójová Zdeňka - ZR | 6.2 Průzkum trhu | Hodnocení článku: 2,7 | Počet zhlédnutí ( 23049 )
  Více ....
  Dotazník v pořádku odeslán!
  Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 8975 )
  Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.
  Dotazník pro zájemce o vyhledání partnera
  Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 18374 )
  Hledáte Partnery v Polsku?
  Více ....
  Vyhledání zahraničního obchodního partnera
  Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 1,6 | Počet zhlédnutí ( 68039 )
  Najít dobrého partnera pro realizaci podnikatelského záměru je krokem velmi významným a nelehkým i v domácích podmínkách.
  Význam tohoto kroku v zahraničí je pochopitelně ještě vyšší.

  Nabízíme Vám proto pomoc při výběru partnera, která je opřena o dlouholetou praktickou zkušenost z tržního prostředí Vašeho zájmu.
  Více ....
  Vyhledání obchodního partnera - Doporučený postup
  Redakce - R | 6.1 Marketingové služby | Hodnocení článku: 3 | Počet zhlédnutí ( 18546 )
  Používané formy vyhledávání obchodního partnera
  1. Inzerce prostřednictvím Internetu.
  2. Inzerce v tisku.
  3. Zveřejnění prostřednictvím informačních systémů komory.
  4. Directmarketing.
  5. Telemarketing.
  6. Prezentační akce.
  7. Osobní jednání

  Projekt vyhledání obchodního partnera dělíme do etap. Po dokončení I etapy lze upravit rozsah, ceny i termíny navazujících etap. Níže uvádíme návrh projektu, který lze upravit dle individuálních potřeb a požadavků klienta.

  I.etapa
  1. Zpracování adresářů: velkoobchodů prodávajících …………, obchodních firem zabývajících se prodejem ………., obchodních řetězců prodávajících ………….atd.Cílová skupina firem je navržena na základě individuálních potřeb klienta a specifikace požadavků na obchodního partnera.

  2. Realizace telemarketingu za účelem upřesnění a aktualizace informací z "databází! tzn. získání informací pro "osobní oslovení" kompetentních osob a dalších dostupných informací o firmě (výroční zpráva, www, reference atd.) . Položení anketních otázek, získání odpovědí a jejich vyhodnocení.

  3. Inzerce s cílem získání přímých zájemců o tuto činnost.

  4. V případě, že to vyžaduje charakter výrobku či služby: Zmapování situace v sítích obchodních řetězců prodávajících ………. z pohledu konkurence, cen a dodavatelských podmínek.

  5. Zmapování situace v ostatních možných distribučních kanálech.

  II.etapa
  1. Zpracování "balíčku informací" tzn. oslovujících dopisů, nabídky možností a forem spolupráce, informačních a propagačních materiálů potřebných pro představení nabízených výrobků v jazyce polském (s využitím obsahu a grafiky českých verzí). –Vytvoření vhodné formy „pobídky“ pro zpracování a odeslání reakcí. Rozeslání „balíčků“.

  2. Uskutečnění osobního jednání s kompetentní osobou z branže za účelem získání potřebných informací zejména o objektivních podmínkách trhu ve sledované oblasti.

  3. Uskutečnit osobní jednání u stávajícího distributora (v roli potenciálního kupujícího) s cílem získání informací o dosavadních poznatcích z praktického prodeje.

  4. Vyhodnocení získaných poznatků a zpracování návrhu dalšího postupu.

  5. Konzultace a dotvoření plánu postupu s kompetentním zástupcem výrobce.

  III.etapa

  Předpokládané body dalšího postupu:

  1. Oslovení vytypovaných firem s cílem nabídnutí účasti ve výběrovém řízení na „pozici importéra“ s jasně vymezenou představou o nabídce požadovaných „služeb“ a smluvní provázaností strategie a taktiky prodeje na výrobce.

  2. Realizace výběrového řízení na pozici prodejce do nadnárodních sítí obchodních řetězců.

  3. Zpracování projektu prezentačně-kontraktačních dnů a harmonogramu jejich realizace, konzultace s klientem.

  4. Organizační příprava prezentačně-kontraktačních dnů, včetně zabezpečení účasti VIP.

  5. Zpracování mapy logistiky prodeje, provedení výběru obchodních partnerů, zpracování informačních materiálů pro vybrané potenciální partnery s pozvánkou na prezentačně-kontraktační den.

  6. Zabezpečení „lustrace“ vybraných obchodních partnerů.

  7. Provedení výběru z nabídek na pozici importéra, dohodnutí osobního jednání kompetentních osob za účelem podepsání smlouvy o obchodní spolupráci.

  8. Zpracování příslušných obsahových materiálů na p/k dny se zaměřením na dosažení minimálně podpisu smluv o budoucí smlouvě s klauzulí mlčenlivosti a zamezení vnitřní konkurence. Zpracování návrhu smlouvy o obchodní spolupráci pro "importéra".

  9. Sjednat a uzavřít smluvní vztah s prodejcem do nadnárodních sítí.

  10. V návaznosti na uzavření veškerých smluvních závazků, zorganizovat a realizovat „inspekční cestu“ po sídlech a příslušných provozovnách smluvních partnerů.

  11. Vypracovat plán podpory prodeje s dílčími projekty v oblasti marketingu a reklamy.

  12. Shrnout a aktualizovat marketingové poznatky o ceně, připravit finální obchodní podmínky, předat k dispozici partnerům a zahájit dodávky na polský trh.

  DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE

  Vyplněním dotazníku on-line získáváte možnost zdarma umístit profil Vaší společnosti do databáze firem na informačně-obchodním portále oczechach.info, který je určen polským podnikatelským subjektům zajímajícím se o český trh.
  Váš supereobchod.cz
  Redakce - R | 6.4 Reklama a komunikace | Hodnocení článku: 2,5 | Počet zhlédnutí ( 13110 )
  Nový internetový srovnávací portál výrobků!
  www.supereobchod.cz
  Více ....
  Následující ...
  Stojí za přečtení

  Průzkum polského trhu

  Zkraťte čas potřebný k zavedení Vašeho výrobku či služby na polský trh a snižte náklady s tím spojené.
  Průzkum polského trhu..


  Vyhledání obchodního partnera v Polsku

  Největší zájem naši klienti projevili o pomoc při vyhledání zahraničního obchodního partnera.
  Pokud je tato problematika aktuální i v případě Vaší společnosti, zde uvádíme potřebné informace.


  Řešení pohledávek v Polsku

  Máte pohledávky v Polsku a nevíte, jak je od neplatičů vymoci!?
  Pomůžeme Vám!
  Pohledávky v Polsku..


  Reklama

  Napište nám
  Od

  Popis

  Text

  Viz také:

  oSlowacji.info
  oPolsku.info
  oCzechach.info
  C-bs.eu
  Cespolgroup.com
  Dobrarada.biz