Vytištěno z Infoservisu opolsku.info

Nadpis článku: Víte jak na neplatící obchodní partnery v Polsku?
Autor: Kowalová Dorota - DK
Hodnocení: Hodnocení článku: 0.9
Datum vložení:03.02.2004, 21:42:00
5.4 Pohledávky

Úvod:
Máte pohledávky v Polské republice a nevíte jak je od neplatičů vymoci?
Jsme tady a pomůžeme Vám!
Zahájíme jejich vymáhání za Vás!!!


Text:
Naši vyškolení spolupracovníci provádějí rozsáhlá jednání, vyvíjí soustavný tlak na dlužníky všemi zákonnými prostředky, tak aby ti si byli neustále vědomi svého dluhu, s cílem co nejrychleji zrealizovat pohledávky pro naše klienty a získat pro ně co nejlepší podmínky úhrad.
V případě nutnosti soudního řízení se účastníme všech jeho fází a zajišťujeme veškeré formality nutné pro hladký průběh řízení.
Služby jsou zaměřeny na realizaci polhůtných pohledávek a pohledávek těžko vymahatelných a to cestou jak smírčího, tak soudního řízení.

Co potřebujeme k tomu abychom mohli co nejrychleji realizovat Vaše pohledávky?

Materiály, které dokumentují přesvědčivě oprávněnost pohledávky. Jsou to zejména:

- obchodní smlouvy, objednávky
- vystavené faktury
- potvrzené dodací listy ( u zahraničních transakcí CMR)
- protokoly o převzetí věci či provedení práce
- směnky

dále také:

- uznání dluhu
- platební rozkazy soudu a pravomocné rozsudky

Zpracované údaje o dlužníkovi:

- fotokopie živnostenských listů a výpisů z OR
- současné adresy firem dlužníků
- současné soukromé adresy dlužníků
- telefonická spojení a jména kontaktních osob
- jakékoliv údaje o dlužnících, které mohou napomoci k jejich nalezení či identifikaci

(všechny tyto materiály samozřejmě vyžadujeme pouze v případě, že jsou věřiteli k dispozici)

Základem pro zahájení naší činnost je také Vámi vyplněné:
pověření pohledávek + plná moc

Nyní Vám v krátkosti představíme postupy při vymáhání pohledávek

A: Postupy před podpisem smlouvy s klientem

Věřitel (klient) nám předkládá údaje, pomoci pověření a plné moci, týkající se dlužníka a pohledávky. Tyto údaje jsou k dispozici pouze pro potřeby pověřených osob.

Na základě těchto informací provádíme hospodářský průzkum. Zajišťujeme aktuální údaje o dlužníkovi, jeho finanční likviditě, velikosti firmy a hlavních smluvních partnerech(dodavatelé,odběratelé).
Zjišťujeme také v příslušné exekutorské kanceláři, zda je proti dlužníkovi vedena exekuce a u soudu, byl-li podán návrh na konkurz či vyrovnání.

Na základě získaných informací rozhodneme o přijetí či odmítnutí zakázky a zároveň odhadneme teoretické náklady na vymožení pohledávky. Následně zkontaktujeme věřitele (klienta) s cílem předložení našich podmínek a částky jakou získá v případě úspěšného dokončení zakázky.

V této části se klient rozhoduje o postoupení pohledávky a v případě zájmu je podepsaná smlouva.


B: Podpis smlouvy o postoupení pohledávky

V této fázi naší činnosti informujeme dlužníka o přijetí pohledávky a současně jej vyzýváme k okamžité úhradě uvedené pohledávky.

Úhrada může být provedena třemi formami:

1. jako splacení celé pohledávky
2. formou výměny pohledávek
3. formou dohody s dlužníkem

Toto období je tzv. jednáním o smíru, díky jehož kladným zakončením nejednou dochází k opakované spolupráci mezi naším klientem (původním věřitelem) a dlužníkem.

V případě, že dlužník není ochoten dobrovolně splatit své závazky, je nutno předat celou záležitost hospodářskému soudu. Celý průběh soudního jednání sledují pracovníci, kteří kontrolují dodržení všech formálních úkonů nutných k získání soudního výroku - rozsudku.

Po získání pravomocného rozhodnutí se snažíme zajistit pohledávky z majetku dlužníka a zároveň znemožnit dlužníkovi disponovat s majetkem s cílem snížení jeho hodnoty.

Předposlední etapou vymáhání pohledávek, je předání pohledávky exekutorovi. Naši pracovníci spolupracují s exekutorem, snaží se zajistit nejrychlejší termín provedení exekuce a zároveň informují o rozsahu majetku dlužníka.

Poslední etapou je konečné vymožení pohledávky od dlužníka a následně předání klientovi částky vyplývající z podepsané smlouvy.


Zajišťujeme úspěšné vymožení pohledávek na území celého Polska bez ohledu na její výši.


-------------------------------------------------

Mám zájem o podrobnější informace k této službě.

titul, jméno a příjmení:*
e-mail:*
tel:*
fax:
firma:
adresa:
www:
 

* nutno vyplnit

Autor: Kowalová Dorota - DK
Kotakt: DISPEČINK OPOLSKU.INFO
Email: dispecink@cespol.cz
Web: www.opolsku.info resp. www.polsko.biz
Tel: +420-596623066
Fax: +420-596623067
GSM: +420-602769179
Adresa: 28.října 270, 709 00 Ostrava
 Copyright (c) 2000-2002 opolsku.info
 CESPOL GROUP  si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto stránek.
 Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů opolsku.info  je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany provozovatele.