Vytištěno z Infoservisu opolsku.info

Nadpis článku: Podnikáte v Polsku na vlastní účet a zavádíte na polský trh zboží v obalech ?
Autor: Rójová Zdeňka - ZR
Hodnocení: Hodnocení článku: 2.2
Datum vložení:15.07.2013, 17:06:00
4.4 Právní pomoc

Úvod:Máte vyřešenu povinnou recyklaci obalů ,pokud výrobky Vámi uváděné na trh jsou zabaleny v obalech z umělých hmot, hliníku, oceli včetně ocelového plechu, papíru a lepenky, hospodářského skla mimo ampulek a dřeva?


Text:Na základě zákona ze dne 11.5.2001 o povinnostech podnikatelů v oblasti odpadového hospodářství a tzv. "opłacie produktowej " má každý podnikatel, uvádějící na trh produkt v obalech, povinnost řešit recyklaci části těchto obalů a v případě nezajištění recyklace, zaplatit zákonem stanovený poplatek místně příslušnému vojvodskému úřadu.

Povinnost se týká všech firem, které :

- uvádějí na trh výrobky v obalech . Jedná se o přepravní, skupinové a jednotkové obaly z umělých hmot, hliníku, oceli včetně ocelového plechu, papíru a lepenky, hospodářského skla mimo ampulek a dřeva.

- balí výrobky vyrobené jiným výrobcem a uvádějí je na trh

- provozují maloobchodní prodejny o ploše větší jak 500m2 a prodávají výrobky tam zabalené

- provozují maloobchodní prodejnu nebo prodejny o celkové ploše větší jak 5000 m2 bez ohledu na velikost prodejní plochy jednotlivé provozovny a prodávají výrobky v těchto provozovnách zabalené

- uvádějící na tuzemský trh formou importu nebo pořízení v EU výrobky, jejich součástí jsou produkty uvedené v příloze č. 3 zákona /np. oleje, pneumatiky apod./

Povinnost se týká také podnikatelů, kteří nevyrábějí výrobky v obalech,ale zadali si výrobu produktu ,který je označen jejich značkou /obchodní značkou nebo názvem společnosti, či jménem a příjmením nebo obchodním názvem fyzické osoby/.

Povinnost se netýká podnikatelů, kteří zrealizují dovoz zboží z 3. zemí či pořízení zboží v EU za účelem jeho dalšího vývozu do 3 .zemí či prodeje do EU.

Mezi činnosti, které spadají pod pojem "zavedení výrobků na trh" patří jejich import z 3.zemí nebo pořízení v zemi EU, případně kombinace obojího a uplatnění zboží na tuzemském trhu. Atˇ už pro vlastní potřeby nebo prodejem zboží konečnému příjemci v Polsku.

Podnikatel může svoji povinnost ze zákona splnit následujícími formami :

- zajištěním recyklace odpadů svépomocí

- uzavřením smlouvy s profesionální společností = "organizacja odzysku" , jedná se o nejpraktičtější a nejlevnější variantu

- odvedením poplatku = "opłata produktowa" místně příslušnému vojvodskému úřadu. Tuto variantu je nutné zvolit, pokud podnikatel nevyužil některou z výše uvedených. Jedná se o nejdražší variantu.

Povinnost recyklace odpadů je stanovena na období :

- 2001 -2008 ve výši 50% obalů uvedených na trh

- 2008-2014 ve výši 60% obalů uvedených na trh.

Ve formě vyhlášky je na daný kalendářní rok stanovena výše poplatků za 1 kg obalu uvedeného na trh dle jednotlivých druhů obalových materiálů.

Pokud podnikatel nezajistí recyklaci obalů svépomocí nebo smluvně a musí zaplatit poplatek vojvodskému úřadu, musí ho vždy ke konci kalendářního roku vykázat a k 31.3. následujícího roku zaplatit na k tomu zřízený účet.

Každý podnikatel, kterého se povinnost řešit recyklaci obalů týká, musí před prvním zavedením obalů na trh registrovat svoji firmu na místně příslušném vojvodském úřadu.

Pokud podnikatel svoji povinnost nesplní nebo vykáže nižší povinnost než je skutečná , bude mu poplatek dodatečně vyměřen . Pokud úřední výměr neuhradí, může mu být vystaven dodatečný výměr ve výši 50 % předchozího. Oba se splatností 14 dnů. Zároveň je nutné počítat s úroky z prodlení a dalšími případnými sankcemi.Chcete-li na toto téma vědět více, kontaktuje nás.

Autor: Rójová Zdeňka - ZR
Kotakt: DISPEČINK OPOLSKU.INFO
Email: dispecink@cespol.cz
Web: www.opolsku.info resp. www.polsko.biz
Tel: +420-596623066
Fax: +420-596623067
GSM: +420-602769179
Adresa: 28.října 270, 709 00 Ostrava
 Copyright (c) 2000-2002 opolsku.info
 CESPOL GROUP  si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto stránek.
 Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů opolsku.info  je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany provozovatele.